پارسی العربیة
Prophet Muhammad Said: "My Lord, command me to do my duties, as he command me to tolerate with people." The book Al-Kafi, vol. II, p. 117.
Menu
Best
کلیپ بیماری تفرقه، دشمن امروز
نماهنگ جدید و زیبای «الحسین یجمعنا»
دقیقه به دقیقه با قتل جمال خاشقچی...!
نگاهی به آنچه در رژیم آل سعود می گذرد...!؟
الگوی پیش رفت ایران برای پنجاه سال آینده
اربعین، همه می آییم
روایتی متفاوت از پیاده‌روی اربعین
توصیه های طب سنتی به راهپیمایان اربعین از زبان حکیم حسین خیراندیش

Holy Quran / Talking translator

Time Title Download
00:26

1-Al-Faatehah

39:23

3-Al-e-imran

1:05:30

2-Al-Baqara

33:57

5-Al-Maeda

47:17

4-An-nisa

37:08

6-Al-Anaam

39:34

7-Al-Araf

30:42

9-Al-Tawba, bara'ah

14:34

8-Al-Anfal

22:50

11-Hud