0
The current route :
بازپژوهی مناسبات قرآن و علم در اندیشه اسلامی مقالات تخصصی

بازپژوهی مناسبات قرآن و علم در اندیشه اسلامی

مناسبات و رابطه علم و دین، پیوسته محل بحث و اختلاف متفکران و اندیشمندان دینی و غیر دینی بوده است و نکات و مطالب مختلف و بعضا متضادی در این زمینه مطرح شده است؛ این پژوهش درصدد است با ارائه برخی دیدگاه ها...
ضرورت ها و رویکردهای تحقق علم دینی علوم انسانی اسلامی

ضرورت ها و رویکردهای تحقق علم دینی

یکی از بحث های اساسی در زمینه های معرفت شناختی، بحث از علم دینی و اسلامی سازی علوم می باشد که در این موضوع، دو چالش اساسی وجود دارد، یکی بحث از امکان یا عدم امکان علم دینی می باشد و دیگری راهکار های تحقق...
روش شناسی تحقق علم دینی علوم انسانی اسلامی

روش شناسی تحقق علم دینی

تحقق علم دینی دچار چالش های متعددی می باشد که علاوه بر بحث های معرفت شناختی، روش های و الگوهای متعددی برای تولید نظام های معرفتیِ دینی طراحی شده است که این پژوهش درصدد طرح و بسط برخی از این الگوها می باشد....
روش شناسی علم دینی از منظر شهید صدر علوم انسانی اسلامی

روش شناسی علم دینی از منظر شهید صدر

یکی از پر اقبال ترین و موفق ترین الگوهای علم دینی، الگویی است که شهید صدر، با نام «فقه النظریه» و «نظام سازی فقهی» بنا نهادند؛ که اهتمام ویژه این پژوهش، بحث از روش و الگویی است که ایشان طراحی کرده اند.
ضرورت و راهکار های تحقق علم دینی علوم انسانی اسلامی

ضرورت و راهکار های تحقق علم دینی

یکی از مهمترین این مولفه های در هر جامعه ای، گفتمان علمی و معرفتی می باشد؛ بنابراین  مهمترین مولفه در احیا تمدن اسلامی، احیا علم دینی و معرفت اسلامی می باشد. که این پژوهش، درصدد بحث از این مولفه است که...
مخالفان علم دینی و رویکردها علوم انسانی اسلامی

مخالفان علم دینی و رویکردها

علم دینی به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقدند علم به نحو کلی در علوم طبیعی و علوم انسانی دینی و غیردینی ندارد، اما دیدگاه جنبه های تکنولوژیک علوم را از علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک کرده و با وجود پذیرش...
علم دینی و چالش های عملیاتی آن فلسفه علم

علم دینی و چالش های عملیاتی آن

سالهاست که بحث علم دینی در کشور ما مطرح شده است. این بحث مانند تمام بحثها مخالفان و موافقانی دارد. در این مقاله نگاهی اجمالی خواهیم داشت به نظرات مختلف موافقان درباره علم دینی و راهکاری ارائه خواهیم داد...
نظریه اسلامی‌سازی معرفت علوم اسلامی

نظریه اسلامی‌سازی معرفت

فاروقی و علوانی، دو شخصیت مهمی هستند که در برداشتن گامی برای اسلامی‌سازی معرفت و تأسیس مؤسسه‌ای برای این هدف، نقش مؤثری داشتند.
نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش علوم اسلامی

نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش

هدف علم از دیدگاه اسلام براساس مبنا و جهان‌بینی توحیدی، در بعد نظری، کشف ‌آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی استفاده از امکاناتی است که خداوند برای بشر فراهم نموده است.
معرفت‌شناختی در اندیشه شهید صدر شناخت‌شناسی

معرفت‌شناختی در اندیشه شهید صدر

شهید صدر، نظریه معرفت‌شناختی خود را در کتاب فلسفتنا با عنوان «نظریه انتزاع» - که برگرفته از دیدگاه مشتزر فلاسفه مسلمان است - طرح می‌کند.