0
The current route :
نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی مراکز درمانی اعتیاد در اوایل انقلاب اعتیاد

نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی مراکز درمانی اعتیاد در اوایل انقلاب

در مداوای اعتیاد دردهای جسمی اهمیت ندارد، زیرا این دردها را می‌توان به آسانی با دارو تسکین داد و با روش‌های سم‌زدایی درمان کرد. مسئلۀ مهم، فشارهای روانی است؛ بنابراین باید به جنبه‌های روانی ترک اعتیاد...
نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی مراکز درمانی اعتیاد در اوایل انقلاب اعتیاد

نحوۀ ارائۀ خدمات درمانی مراکز درمانی اعتیاد در اوایل انقلاب

در مداوای اعتیاد دردهای جسمی اهمیت ندارد، زیرا این دردها را می‌توان به آسانی با دارو تسکین داد و با روش‌های سم‌زدایی درمان کرد. مسئلۀ مهم، فشارهای روانی است؛
مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی در مبارزه با اعتیاد

مشارکت و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی به معنای مدرن آن، در جامعۀ ما سابقۀ چندانی ندارد. برخلاف تشکل‌‌های غیر دولتی مدرن، شکل سنتی فعالیت‌های مردمی عموماً در قالب «هیئت‌های مذهبی» سابقه‌ای طولانی دارد
جایگاه پیش‌گیری از مواد مخدر در سیاست‌گذاری‌ها اعتیاد

جایگاه پیش‌گیری از مواد مخدر در سیاست‌گذاری‌ها

در تقسیم‌بندی وظایف، ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد، پس از مبارزه با عرضۀ مواد و درمان معتادان پیش‌گیری را در مرحلۀ سوم در دستور کار خود قرار داد.
جنگ تحمیلی و مسئله اعتیاد اعتیاد

جنگ تحمیلی و مسئله اعتیاد

با شروع انقلاب که روش سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با مواد مخدر شروع شده بود و اعتیاد به عنوان جرم تلقی شده بود و با قاچاقچیان به صورت شدیدی برخورد می‌شد.
تجربۀ کشور سوئیس در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربۀ کشور سوئیس در مبارزه با اعتیاد

یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت.
تجربه ی کشورهای ویتنام و ژاپن در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربه ی کشورهای ویتنام و ژاپن در مبارزه با اعتیاد

یکی از راهکارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین کشورهای منطقه آسیای شرقی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آنها در این زمینه بهره گرفت.
تجربه ی کشورهای بلغارستان و لهستان در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربه ی کشورهای بلغارستان و لهستان در مبارزه با اعتیاد

یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت.
تجربه کشورهای بلژیک و اسکاتلند در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربه کشورهای بلژیک و اسکاتلند در مبارزه با اعتیاد

یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت.
تجربه فرانسه در مبارزه با اعتیاد اعتیاد

تجربه فرانسه در مبارزه با اعتیاد

یکی از راه‌کارهای مبارزه با اعتیاد در ایران امروز، استفاده از تجارب دیگر کشورهاست. در این بین، کشورهای اروپایی یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه هستند که بتوان از تجارب آن‌ها در این زمینه بهره گرفت.