0
The current route :
نماز جمعه حرف های خودمانی

نماز جمعه

نماز جمعه عبادتی است بزرگ و دسته جمعی که در آن مردم علاوه بر دعوت شدن به پرهیزکاری، از مسائل سیاسی ریز و درشت ایران و جهان آگاه می شوند.
یک روز زیبا کنار دریا داستان

یک روز زیبا کنار دریا

رویا خیلی مؤدب و فهمیده بود، اما شاید هنوز بعضی از احکام شرعی را نمی‌دانست! شاید هم فراموش کرده بود... برادرش امید به دنبال راهی بود تا بتواند طوری که رویا ناراحت نشود، این مسئله را با او در میان بگذارد.
فلسفه نماز جماعت در روایات نماز و عبادت

فلسفه نماز جماعت در روایات

مطلب پیش رو فلسفه برگزاری نماز جماعت را از منظر روایات بیان میکند.
اهمیت شرکت در نماز جماعت از منظر روایات نماز و عبادت

اهمیت شرکت در نماز جماعت از منظر روایات

روایات اسلامی در پاداش و ارزش نماز جماعت فراوان است، در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.
نماز جماعت و فضیلت آن نماز و عبادت

نماز جماعت و فضیلت آن

در این مقاله درباره چیستی نماز نماز جماعت، اهمیت آن از دیدگاه آیات و روایات، تاثیر نماز جماعت بر زندگی افراد و احکام مربوط به این امر مهم پرداخته ایم.
اهمیت نماز جماعت نماز و عبادت

اهمیت نماز جماعت

نماز جماعت تجلی وحدت مسلمانان و تشکل آنان در هر صبح و شام است، در ادامه مطلب اهمیت شرکت در نماز جماعت بیان شده است.
درباره اهمیت نماز جمعه نماز و عبادت

درباره اهمیت نماز جمعه

در این مطلب به اهمیت و ضرورت نماز جمعه پرداخته و روایاتی را در این باره می خوانیم.
خوشبختی و نشانه های آن از منظر دین سبک زندگی

خوشبختی و نشانه های آن از منظر دین

خوشبختی و سعادت یکی از مسائل مهمی است که همگان در دنیا بدنبال آن هستند؛ اینکه انسان بتواند سعادت و خوشبختی را کسب کند، باید از علامتها و نشانه های آن پی ببرد. در دین مبین اسلام و منابع دینی علامت هایی...
روى قرآن تکیه کنید؛ قرآن بسیار مهم است نقش روحانیت در سپاه

روى قرآن تکیه کنید؛ قرآن بسیار مهم است

برادران عزیز شاغل در نیروهای مسلح باید در انجام کارهایشان بر روی قرآن، نماز و حضور مردم در نمازهاى جماعت تاکید کنند.
فوتبال جورابی یاد یاران

فوتبال جورابی

«فوتبال جورابی» نوشته احمد عربلو داستانی است از روزهای دفاع مقدس و خاطرات رزمندگانی که اسیر شده اند.