0
The current route :
وصیّ معلوم و وصیّ مشکوک احکام شهید

وصیّ معلوم و وصیّ مشکوک

سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصیّ است یا...
استفاده دیگران از امتیازات خانواده شهید احکام شهید

استفاده دیگران از امتیازات خانواده شهید

شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار این که قیّم فرزندان شهید...
پذیرفتن هدایای بنیاد شهید احکام شهید

پذیرفتن هدایای بنیاد شهید

بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آن ها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟
هدیه به خانواده شهید احکام شهید

هدیه به خانواده شهید

اگر هدیه ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولیّ آنان؟
وصیت شهید | استفتاء سه احکام شهید

وصیت شهید | استفتاء سه

یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیّت کرده است، ولی ترکه ای ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آن ها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت...
وصیت شهید | استفتاء دو احکام شهید

وصیت شهید | استفتاء دو

یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(ع) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این...
خمس حقوق خانواده شهید احکام شهید

خمس حقوق خانواده شهید

آیا مبالغی که بنیاد شهید به خانواده های شهدا می پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق می گیرد؟
هدیه اموال شهید به دیگران احکام شهید

هدیه اموال شهید به دیگران

اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزیی از اموال فرزندان شهید محسوب می شود؟
تصرّف در اموال فرزندان صغیر شهید احکام شهید

تصرّف در اموال فرزندان صغیر شهید

آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می دهد، جایز است؟ حقوقی که...
وصیت شهید | استفتاء یک احکام شهید

وصیت شهید | استفتاء یک

شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد، ولی ورثه شهید به این مسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای آن ها ممکن نیست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد،...