0
The current route :
شک در تعیین نماز واجبات و مستحبات نماز

شک در تعیین نماز

اگر کسی در نماز شکّ کند که نمازی را که می‌خواند به نیّت نماز مغرب شروع کرده یا عشا؛ تکلیف چیست؟
وظیفه نمازگزاری که نمی‌تواند قیام و سجده عادی را با هم بجا آورد واجبات و مستحبات نماز

وظیفه نمازگزاری که نمی‌تواند قیام و سجده عادی را با هم بجا آورد

در مواردی که مکلف نمی‌تواند بین قرائت در حال ایستاده و سجدۀ عادی جمع کند؛ وظیفه‌اش چیست؟
عجز از انجام رکوع واجبات و مستحبات نماز

عجز از انجام رکوع

اگر نماز‌گزار نتواند برای انجام رکوع به مقدار صدق رکوع، خم شود وظیفه‌اش چیست؟ آیا به هر میزان که می‌تواند خم شده و ذکر رکوع را بگوید؟ اگر از آن مقدار هم ناتوان بود، چه کند؟ آیا با بستن چشم رکوع ‌کند؟
کیفیت سجده معذور واجبات و مستحبات نماز

کیفیت سجده معذور

نمازگزاری که از سجدۀ اختیاری معذور است، باید به چه کیفیتی سجدۀ نماز را بجا آورد؟
مخاطب در سلام نماز واجبات و مستحبات نماز

مخاطب در سلام نماز

در هریک از سلام‌های آخر نماز چه کسی را باید قصد نمود؟ (مخاطب کیست؟)
قصد گفتن تعداد تسبیحات اربعه در نماز واجبات و مستحبات نماز

قصد گفتن تعداد تسبیحات اربعه در نماز

آیا در نماز برای آن‌که بخواهیم تسبیحات اربعه را یک بار یا سه بار بخوانیم؛ نیّت و تبعیت عمل از نیّت، واجب است؟ یعنی اگر نیّتمان یک بار گفتن باشد و سه بار بگوییم اشکال دارد؟
قصد خروج از نماز هنگام گفتن سلام واجبات و مستحبات نماز

قصد خروج از نماز هنگام گفتن سلام

با کدام یک از سلام‌های نماز از نماز خارج می‌شویم و آیا نیّت خروج از نماز لازم است و تأثیر دارد؟
حکم استفاده اختصاصی از مهر وقفی واجبات و مستحبات نماز

حکم استفاده اختصاصی از مهر وقفی

گاهی در مساجد افرادی مهری که وقف عام است را در جای مخصوصی قرار می‌دهند تا برای نماز خودشان از آن استفاده کنند. آیا این کار اشکال دارد؟ آیا دیگران می‌توانند آن مهر را بر داشته و با آن نماز بخوانند؟
سجده مقابل قبور ائمه علیهم‌ السلام واجبات و مستحبات نماز

سجده مقابل قبور ائمه علیهم‌ السلام

آیا انجام سجدۀ شکر و یا تعظیم و ... در مقابل قبور امامان علیهم‌ السلام و امامزادگان جایز است؟
لزوم قیام با توانایی ایستادن در نماز واجبات و مستحبات نماز

لزوم قیام با توانایی ایستادن در نماز

زانوهایم ساییده شده و نمی‌توانم دو زانو بنشینم. لذا برای نماز پاهایم را دراز می‌کنم و برای رکوع و سجود به‌اندازه‌ای که بتوانم خم می‌شوم. آیا نماز من به این صورت صحیح است؟