0
The current route :
تفاوت ارتباطات در دنیای واقعی و مجازی مهارت‌های زندگی

تفاوت ارتباطات در دنیای واقعی و مجازی

تفاوت ارتباطات در دنیای واقعی و مجازی چیست و چه تاثیری بر هم دارند؟
امر به معروف و شبکه های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و شبکه های اجتماعی

آیا می توان به قصد امر به معروف و نهی از منکر در شبکه های اجتماعی جستجو کرد تا اگر افرادی عکس و فیلم و مطالب منفی گذاشته بودند به آنها تذکر داد و این افراد را با مفاهیم دین آشنا کرد؟
حکم شرعی تایید بی‌حجابی در فضای مجازی احكام پوشش و حجاب

حکم شرعی تایید بی‌حجابی در فضای مجازی

آیا لایک عکس افراد بی حجاب در شبکه های اجتماعی، جایز است؟ اگر چهره فرد مشخص نباشد یا غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟