0
The current route :
انواع ارتباط غیرکلامی (بخش دوم) آداب معاشرت

انواع ارتباط غیرکلامی (بخش دوم)

در نوشتار پیشین بیان شد که ارتباط به دو دسته اساسی: ارتباط کلامی و غیرکلامی تقسیم می شود. در ادامه بیان شد که ارتباط غیرکلامی خود نیز دارای انواعی است که به سه نوع تماس چشمی، فاصله و حالت چهره اشاره شد....
انواع ارتباط غیرکلامی (بخش اول) آداب معاشرت

انواع ارتباط غیرکلامی (بخش اول)

یکی از روش های ارتباط با دیگران، ارتباط غیرکلامی است. بدین معنا که در آن دیگر کلام نیست که باعث ارتباط میان افراد می شود، بلکه دیگر اندام و ... هستند که در این میان نقش ایفا می کنند. با ما همراه باشید...
روش‌های برقراری ارتباطات محبت‌آمیز با کودکان از دیدگاه اسلام (بخش دوم) تربیت کودک و نوجوان

روش‌های برقراری ارتباطات محبت‌آمیز با کودکان از دیدگاه اسلام (بخش دوم)

با نگاهی به معضلات و مشکلات رفتاری، روحی و عاطفی کودکان درمی‌یابیم که فقدان و خلأ محبت در خانواده، عامل بسیار مهمی در افزایش این مشکلات در بزرگ‌سالی است. در این قسمت از مقاله به روش‌های برقراری ارتباط...