0
The current route :
آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم) مهارتهای زندگی

آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم)

اجتماع در زیارتگاه ها و آموختن معارف دینى و عمل به دستورات دینى، سبب تقویت دین زائر و دیگران مى شود. حضور در این گونه اماکن و انجام مراسم هاى دینى بر میزان سلامت و بهداشت روانى مى افزاید و همچنین موجب...
آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول) مهارتهای زندگی

آثار فردی زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول)

امید در انسان موجب تلاش و ثمر بخشى فعالیت هاى او مى شود. امید موجب حرکت انسان است. زیارت به انسان اعتماد به نفس مى دهد و او را از غرق شدن در گرداب ناامیدى باز مى دارد و به تلاش بیشتر دعوت مى کند. ما در...
آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم) مهارتهای زندگی

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم)

شرکت در مراسم و اماکن مذهبى، رفتار پرخطر و رفتارهاى تکانه اى، پرخاشگرى، افسردگى و تعارض هاى روحى را کاهش مى دهد. در مقابل، در گروهى از افراد که در مراسم مذهبى شرکت نمى کنند، ترس، اعتماد به نفس پایین، اضطراب،...
آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول) مهارتهای زندگی

آثار اجتماعى زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول)

یکى از نیازهاى روانى انسان، پیوند جویى با مردم است، به گونه اى که موجب مى شود فرد از انزوا و گوشه گیرى فاصله گرفته، با مردم ارتباط برقرار کند. زیارت موجب اجتماعى شدن، مؤانست و الفت بین انسان ها مى شود....
فواید و اهداف زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم) مهارتهای زندگی

فواید و اهداف زیارت حرم معصومین (ع) (بخش دوم)

زیارت و حضور در کنار مرقد پاک معصومین (ع)، تجدید عهد ولایت و قرارگرفتن در خط امامت است. اعلام بیعت همیشگی با امام (علیه‌السّلام) و تمسک به اهل بیت، قرار گرفتن در راه هدایت و معنویت و دوری از ضلالت و گمراهی...
فواید و اهداف زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول) مهارتهای زندگی

فواید و اهداف زیارت حرم معصومین (ع) (بخش اول)

یکی از اسرار و فواید زیارت خاندان وحی و بزرگداشت نام و یاد آنان، تقرب و نزدیکی به خدا و جلب عنایت و توجهات ویژه او است. زیارت، چون پیوند و تجدید عهد با بندگان خالص خداوند است، زمینه ساز کسب صفات شایسته...