0
The current route :
ارتباط جنسی در دوران عقد (بخش دوم) خانواده

ارتباط جنسی در دوران عقد (بخش دوم)

دوران عقد، دورانی قبل از ازدواج است که شرایطی بر آن حکم فرماست و در برخی فرهنگ ها، این شرایط از شدت بیشتری برخوردار است. در نوشتار پیشین بیان شد که در رفتارهای جنسی در دوران عقد باید به شرایط این دوران...
ارتباط جنسی در دوران عقد (بخش اول) خانواده

ارتباط جنسی در دوران عقد (بخش اول)

یکی از دغدغه های زوج های جوان در دوران نامزدی، داشتن ارتباط جنسی سالم و درست است که در آن حد و حدود رعایت شود و به دیگری از لحاظ جسمی و روحی آسیب وارد نشود. در این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد رفتار...
مراسم خطبه عقد ازدواج

مراسم خطبه عقد

خطبه عقد ، کلامی است که واجب است پیش از گفتن صیغه عقد نکاح توسط زن یا شوهر یا هر دو یا شخص سومی خانواده شود و به موجب آن زن و مرد به عنوان همسر هم به شمار می روند. در این نوشتار به بیان برخی از افراط...