0

جواد فرامرزی

جواد فرامرزی
جواد فرامرزی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مرتبه علمی استادیاری در دانشکده علوم قرآنی آمل مشغول به فعالیت می باشد.
 
شناسنامه
 ایرانی  ملیت
 اسلام  دین
 شیعه  مذهب
 دکترای علوم قرآن و حدیث  تحصیلات
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  دانشگاه
 تدریس، پژوهش، فرهنگی  زمینه فعالیت
 از دهه 80  سال های فعالیت
 چاپ کتاب و مقالات متعدد  آثار مهم

سمت و فعالیت ها

فعالیت های علمی
تحصیلات
دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1392 ه.ش
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 1381 ه.ش
کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، 1379 ه.ش
 
 آشنایی با زبان های خارجی
زبان عربی، متوسط
زبان انگلیسی، متوسط
 
 تدریس
تاریخ قرآن- علوم قرآنی- مستشرقان- تفسیر ترتیبی- مفردات- معربات- قرآن و مستشرقان فقه الحدیث- تاریخ حدیث- کلام- جدل و استدلال کارشناسی 1382 ه.ش تاکنون
مطالعات قرآنی خاورشناسان-مقایسه قرآن و عهدین-علوم قرآنی-آشنایی با علوم حدیث-تفسیر موضوعی- تفسیر ترتیبی کارشناسی ارشد 1393 ه.ش تاکنون

 فعالیت های علمی اجرایی
معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی آمل آمل 1386-1388 ه.ش
مدیر پژوهشی دانشکده علوم قرآنی آمل آمل 1388-1390 ه.ش
ویراستار ادبی مجله تخصصی تاویلات قرآنی آمل 1398 ه.ش

 شرکت در دوره ها
"اصول تعلیم وتربیت در اسلام دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390 ه.ش
علم و دین دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390 ه.ش
کاربرد مفاهیم ونظریه های انگیزش در کلاس درس  ومحیط های آموزشی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1390 ه.ش
تفسیر موضوعی قرآن کریم ،معنا شناسی وتفسیر متن ،آموزش نرافزار  one note دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392 ه.ش
مبانی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392 ه.ش
 آسیب شناسی پژوهش های علوم قرآنی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1392 ه.ش
تعلیم وتربیت در اسلام  ، بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی ،پاسخ به شبهات قرآنی ،بررسی مسائل جدید کلامی ، تدبر در قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (مشهد) 1393 ه.ش
پاسخ به شبهات قرآنی ،تفاوت اعجاز وسحر ،آموزش پژوهش محور دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1393 ه.ش
اصول تعلیم وتربیت اسلامی 2 دانشگاه مازندران 1395 ه.ش
ارزشیابی پیش رفت تحصیلی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396 ه.ش
اصول وروش طراحی  ونگارش کتب دانشگاهی واستخراج مقالات علمی –پژوهشی  از پایان نامه ها"" دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396 ه.ش
کاربرد های استعاره های مفهومی  در مطالعات وپژوهش های  قرآنی،آسیب شناسی مطالعات قرآنی  مستشرقان  در دوره معاصر  و  قرآن کریم وروانشناسی ، ضرورت ها  وزمینه های پژوهش دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1396 ه.ش
اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ویدیوکنفرانس دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1397 ه.ش
کارگاه نشانه شناسی قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم (قم) 1397 ه.ش

آثار

 مقالات چاپ شده درمجلات داخلی
روش شناسی استدلالهای امام رضا(ع) به آیات ولایت درمناظره با علمای مرو مجله علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی شماره 20 زمستان 1396 ه.ش
بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع) دو فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی شماره14 بهار و تابستان 1397 ه.ش
بررسی مضامین مقاومت و پایداری در رجزهای عاشورا مجله علمی- پژوهشی ادبیات پایداری شماره 19 پاییز و زمستان 1397 ه.ش
ریشه های تاریخی نگرش عین القضات همدانی به حدیث اطلبوا العلم و لو بالصین دو فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی مطالعات تاریخی قرآن و حدیث شماره 64 پاییز و زمستان 1397 ه.ش
مفهوم شناسی حماقت در نهج البلاغه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه قرآن و حدیث شماره 24 بهار و تابستان 1398 ه.ش
بررسی تطبیقی روش تفسیری صوفیانه از دیدگاه ذهبی و معرفت فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره آتی
 
 مقالات در همایش های داخلی
کاربرد علوم قرآنی در آراءتفسیری ابن شهر آشوب ساروی همایش ملی میراث قرآنی طبرستان بابلسر دانشگاه مازندران اسفند 1394 ه.ش ملی
تاویل از دیدگاه آیت الله جوادی آملی همایش ملی میراث قرآنی طبرستان بابلسر دانسگاه مازندران اسفند1394 ه.ش ملی
معنا شناسی واژه قنطار در قرآن نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی یاسوج دانشگاه یاسوج اردیبهشت 1395 ه.ش ملی
جستاری بر بدیهی بودن اعجاز قرآن سومین همایش ملی اعجاز قران کریم تهران دانشگاه شهید بهشتی اردیبشت 1395 ه.ش ملی
تحلیل قرآنی حدیث غدیر با محوریت احادیث مستدرک علی الصحیحین دومین همایش ملی غدیر گرگان دانشگاه گرگان مهر 1395 ه.ش ملی
نقش فیروزآبادی در علم سوره ­شناسی با تکیه بر کتاب بصائر ذوی­التمییز همایش بین¬المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی شیراز دانشگاه شیراز مهر 1396 ه.ش بین المللی
بررسی روش شیخ عباس قمی در کتاب الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم شیراز دانشگاه شیراز مهر 1396 ه.ش بین المللی
نقد و بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب هدیه‌های آسمانی دوره دوم ابتدائی سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد آذر 1397 ه.ش ملی
بررسی اهداف و موضوعات سوره انعام از دیدگاه مفسران کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی کرج موسسه آموزش عالی شهریار شهریور1397 ه.ش ملی

 مقالات در همایش های خارجی
مبانی قرآنی نظریه عالم صغیر بودن انسان کامل در اندیشه بیدل دهلوی و بررسی آن کنفرانس بین المللی شرق شناسی ومطالعات ایرانی و سمینار بیدل دهلوی هند علیگر دانشگاه علیگر 2017

 کتاب های چاپ شده
تاریخ قرآن دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج اشک قلم 1388 ه.ش

 پایان نامه ها
علوم قرآنی ازنظر شیخ طوسی با محوریت تفسیر تبیان راهنمایی علوم و معرف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/4/10
نقش علوم قرآنی در آراء تفسیری ابن شهرآشوب راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/6/31
بررسی و نقد دیدگاه نو اعتزال با محوریت وحی در قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1394/10/30
تبیین و بررسی مکتب تأویلی علامه حسن زاده آملی  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 30/3/95
بررسی محتوایی - قرآنی فضایل اهل بیت(ع) در کتاب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/4/10
معنا شناسی واژگان حوزه "راه" در قرآن کریم (سبیل، صراط ، طریق، جدد، منهاج، نجد،حبک) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/23
بررسی نظریه وحیانی بودن الفا ظ قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/24
نقش زبانشناسی شناختی در تفسیر قرآن کریم ( با تاکید بر مسائل بیانی) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/28
بررسی تطبیقی اسباب نزول سوره توبه در آرای مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/31
معنا شناسی واژگان حوزه گناه در قرآن کریم (ذنب ،معصیت ، اثم ، سیئه، خطیئه ، وزر، حنث و جناح ) راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/6/31
بررسی موضوعات و اهداف سوره بقره از دیدگاه مفسران راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/11/26
بررسی نعت مفرد حوزه عذاب در قرآن کریم با رویکرد تفسیری بلاغی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1395/11/30
تحلیل معنایی واژگان حو زه " گفتار خداوند" در قرآن با رویکرد زیان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/4/14
بررسی مبانی قرآنی نظریه عالم صغیر بودن انسان کامل راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/6/29
بررسی موضوعات و اهداف سوره انعام از دیدگاه مفسران با محوریت نظریه هدفمندی سوره ها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/10/19
بررسی تطبیقی اسباب النزول سوره انعام و تأثیر آن در آراء مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/10/24
بررسی تطبیقی کتاب مکنون الهی از منظر مفسران فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/23
نقد و بررسی زبان رویایی قرآن (تئوری عبدالکریم سروش) با محوریت زبان شناسی عرب معاصر پیامبر  راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/28
بررسی صفات (نعوت) واژه قول درقرآن با رویکرد تفسیری و بلاغی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/29
نقد اندیشه های جهادی و تکفیری سلفیان با محوریت تفاسیر وتألیفات معاصر راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/11/29
مفهوم شناسی سکون در قرآن راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/4/24
بررسی و نقد مقاله گونه تفسیری ناسخ و منسوخ اثر دیوید پاورز راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1396/6/31
کارکردهای اجتماعی الوالالباب از منظر قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/10/29
بررسی نظریه تناسب صدر ( مطالع ) و پایان (مقاطع) سور و نقش آن در هدفمندی سوره ها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30
مفهوم شناسی رفق و مدارا از دیدگاه قرآن  و نهج البلاغه راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30
بررسی وجوه ترجمه ای مشتقات  واژه ضلالت بر پایه ترجمه الهی قمشه ای و شاه ولی الله دهلوی و بررسی آن در تطبیق با تفاسیر فریقین راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30
بررسی پیام های اجتماعی سوره نور با توجه به هدفمندی سوره راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30
مفهوم شناسی روشنایی در قرآن کریم راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1397/11/30
تاریخ گذاری سوره آل عمران بر اساس شواهد قرآنی ، روایی و تاریخی راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/2/29
بررسی تعامل بین محتوای کتب درسی هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی با نیازهای سبک زندگی اجتماعی دانش آموزان راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/4/16
فرهنگ بیگانه درحوزه ازدواج ازدیدگاه قرآن وحدیث، شاخص ها و نقدها راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/6/31
بررسی اخلاق همسر داری درجامعه مدرن بر اساس دو سوره  تحریم و طلاق راهنمایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی آمل 1398/6/31

منبع:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Send Comment
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.