0
The current route :
پتانسیل های منازعه و الزام های رقابت سیاسی در ایران انتخابات

پتانسیل های منازعه و الزام های رقابت سیاسی در ایران

انسان الزام منطقی یافت تا عرصه حکمرانی را برای حضور کلیه صاحب نظران بازگذارد تا از طریق عرضه آرا و برخورد افکار و نقد آنها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح اتخاذ گردد.
دولت؛ بحران مشروعیت و رقابت های سیاسی انتخابات

دولت؛ بحران مشروعیت و رقابت های سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مبناهای تشکیل دهنده ساختار و نهادهای نظام جمهوری اسلامی چنین وضعیتی دارد. در این مقاله به اثر قانون اساسی در وضعیت کنونی رقابت های سیاسی می پردازیم.
بررسی جامعه شناختی وفاق و شقاق از مشروطیت تا جمهوریت انتخابات

بررسی جامعه شناختی وفاق و شقاق از مشروطیت تا جمهوریت

در مقاله حاضر به موضوع های دیگری از جمله نسبی بودن شقاق و رابطه آن با انسجام اجتماعی، وفاق مبتنی بر معنویت در جامعه مدنی ایرانی و ... پرداخته شده است و در حد امکان ارتباط آن با موضوع مقاله سنجش شده است.
تجربه رقابت سیاسی در میان ما ایرانیان (تأملی آسیب شناختی) انتخابات

تجربه رقابت سیاسی در میان ما ایرانیان (تأملی آسیب شناختی)

خاور زمین از روزگاران کهن شاهد تشکیل انواع جمعیت های مخفی بوده است... ایران در دوره اسلامی نیز از این حیث مستثنی نبوده و مجامع و دستجات مختلفه گاه به گاه سعی کرده اند که با تشکیل جلسات سری، حقوقی را که...
درآمدی بر جامعه شناسی وفاق و اجماع با تاکید بر مورد ایران انتخابات

درآمدی بر جامعه شناسی وفاق و اجماع با تاکید بر مورد ایران

قوت و ضعف اجماع و وفاق در سطح زندگی سیاسی و حزبی معمولا در قوت یا ضعف ائتلاف های حزبی تعین می یابد. شرط تداوم و نهادمندی حزب های سیاسی در جامعه های چندپاره ای مثل ایران تکوین قاعده های لازم برای ائتلاف...
رقابت و ثبات سیاسی انتخابات

رقابت و ثبات سیاسی

در این نوشتار، عامل های اساسی رقابت و ثبات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و تلاش خواهد شد تا نشان داده شود چگونه رقابت می تواند به پایداری و ثبات بینجامد؛ و چگونه می توان از تجربه های تاریخی مختلف...
درآمدی بر نسبت رقابت سیاسی با سرانه ناامنی انتخابات

درآمدی بر نسبت رقابت سیاسی با سرانه ناامنی

رقابت سیاسی، جوهره اصلی توسعه سیاسی را شکل می دهد و معادل آن به حساب می آید و لذا آزادی در رقابت به مثابه شاخص بارز تفکیک جوامع دموکراتیک از غیر آن مطرح می گردد. بر این اساس تکوین دولت مدرن اصولا ریشه...
حضور در انتخابات و ایجاد امنیت برای کشور/ استوری سال 1400

حضور در انتخابات و ایجاد امنیت برای کشور/ استوری

استوری سخنان مقام معظم رهبری در مورد حضور در انتخابات باعث امنیت کشور می شود.
تعامل نخبگان و سیاست های دولتی انتخابات

تعامل نخبگان و سیاست های دولتی

در مقاله حاضر، نخست به اجمال تعریف هایی از سیاستگذاری عمومی و سیاست های دولتی، نخبگان دیوانی و نخبگان سیاسی داده خواهد شد. سپس در قالب یک بحث تئوریک نقش نخبگان دیوانی و نخبگان سیاسی بررسی می شود و در پایان...
رفتار انتخاباتی نخبگان و شکاف های قومی انتخابات

رفتار انتخاباتی نخبگان و شکاف های قومی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان رفتار انتخاباتی و شکاف های قومی در دوران گذار به دموکراسی و گسترش فرایند دموکراتیک شدن زندگی اجتماعی - سیاسی است.