0
The current route :
حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم تربیت فرزند

حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم

آیا حسادت فرزند اول نسبت به فرزند دوم طبیعی است؟ راه چاره چیست؟
حسادت فرزند دوم نسبت به فرزند اول تربیت فرزند

حسادت فرزند دوم نسبت به فرزند اول

آیا می‌توانم فرزند دیگری هم داشته باشم؟ آیا فرزند دوم، برای فرزند اولم مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
آمادگی فرزند اول برای تولد فرزند جدید تربیت فرزند

آمادگی فرزند اول برای تولد فرزند جدید

چگونه فرزند اول را برای آمدن فرزند جدید آماده کنیم؟
تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت سوم) کودکان

تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت سوم)

همیشه فرزند اول خانواده نسبت به فرزند دوم کمی حسادت می کند و این امری طبیعی است. به هیچ وجه نباید با رفتارمان آن را تقویت کنیم و در عین حال نمی توانیم کاری کنیم که اصلا حسادتی در کار نباشد.
تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت دوم) کودکان

تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت دوم)

تمام فرزندان اول خانواده بحرانی را پشت سر گذاشته اند و آن هم زمانی بوده که فرزند دوم به دنیا آمده است. برای ایجاد آمادگی در فرزند اول چه باید بکنیم؟ اولا بهتر است هر تغییری که باید در زندگی فرزند اولمان...
تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت اول) کودکان

تولد فرزند دوم و مشکلات پیش رو (قسمت اول)

آیا می توانم فرزند دیگری هم داشته باشم؟ آیا فرزند دوم، برای فرزند اولم مشکلاتی را به وجود می آورد؟ اینها سؤالهای بسیاری از والدینی است که در مورد تولد فرزند دومشان نگران هستند. از سوی دیگر برای خانواده...