0
The current route :
احکام متفرقه | سوال شصت و یک احکام مسائل متفرقه

احکام متفرقه | سوال شصت و یک

حفظ فرهنگ ملی چه حکمی دارد؟
آیین نوروز در کشورهای دیگر عید نوروز

آیین نوروز در کشورهای دیگر

نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین‌ماه، جشن آغاز سال نوی ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به‌جامانده از دوران ایران باستان است. نوروز در هر کشوری دارای آداب و رسومی متفاوت است اما...
تهدید بالقوه فرهنگ‌های ملی تهاجم فرهنگی

تهدید بالقوه فرهنگ‌های ملی

شواهد ارائه شده در این مقاله، نشانگر نتایج عمده ای هستند. همانگونه که بسیاری از محققان دیگر نیز نشان داده اند، بخش عمده صادرات فرهنگی صوتی تصویری همچنان متعلق به چندین کشور تولید کننده عمده است
تأثیر ارتباطات بر فرهنگ‌های ملی جهانی شدن

تأثیر ارتباطات بر فرهنگ‌های ملی

حجم کثیری از تحقیقات پیمایشی طولی به بررسی مسئله "هویت" در درون اتحادیه اروپا پرداخته اند. اتحادیه اروپا، امکان آزمون فوق العاده نیرومندی در مورد اثرات جهانی شدن فراهم آورده است.