0
The current route :
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - بابا مکانون اولدی بو خرابه حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - بابا مکانون اولدی بو خرابه

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - بابا مکانون اولدی بو خرابه
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ -حسین شمس هدی دی ذبیح بقفا دی حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ -حسین شمس هدی دی ذبیح بقفا دی

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ -حسین شمس هدی دی ذبیح بقفا دی
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - ای علمدار عشق حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - ای علمدار عشق

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - ای علمدار عشق
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل اوتور خیمه ده اکبر حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل اوتور خیمه ده اکبر

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل اوتور خیمه ده اکبر
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - زینبون قبرینه عاشقم من حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - زینبون قبرینه عاشقم من

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - زینبون قبرینه عاشقم من
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - آی رقیم آی گوزل قز من فدا سنه حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - آی رقیم آی گوزل قز من فدا سنه

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - آی رقیم آی گوزل قز من فدا سنه
حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - عزتیلن خسرو گردون خدم حاج امین مقدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - عزتیلن خسرو گردون خدم

حاج امین مقدم- گلچین محرم۱۳۹۶ - عزتیلن خسرو گردون خدم