0
The current route :
حکم نماز و روزه در مناطق فاقد روز یا شب وقت نماز

حکم نماز و روزه در مناطق فاقد روز یا شب

در برخی مناطق کشور سوئد به مدت پنجاه و دو روز خورشید در آسمان غروب نمی‌کند و در بعضی از مناطق دیگر، طول روز بیست و سه ساعت است و در بعضی از مناطق دیگر، طول روز هفده ساعت است. تکلیف نماز و روزۀ مسلمانان...
ناتوانی از تحصیل اوقات شرعی وقت نماز

ناتوانی از تحصیل اوقات شرعی

شخصی که در زندان محصور است یا در بلادی زندگی می‌کند که اوقات شرعی را بیان نمی‌کنند چگونه می‌تواند اوقات نماز را به دست آورد؟
فرصت نداشتن برای خواندن نماز ظهر و عصر در وقت وقت نماز

فرصت نداشتن برای خواندن نماز ظهر و عصر در وقت

کسی که تا مغرب، به‌اندازۀ خواندن تمام نماز ظهر و عصر وقت ندارد یا شک دارد که وقت به این اندازه باقی مانده یا خیر، چگونه باید عمل کند؟
نیت نماز مغرب و عشا پس از نیمه‌ شب وقت نماز

نیت نماز مغرب و عشا پس از نیمه‌ شب

بعد از گذشتن نصف شب، نماز مغرب و عشا را به چه نیتی می‌توان بجا آورد؟
وقت زوال وقت نماز

وقت زوال

وقت زوال چه وقتی است؟
تقدیم نماز عصر بر ظهر و عشا بر مغرب وقت نماز

تقدیم نماز عصر بر ظهر و عشا بر مغرب

آیا نماز کسی که نماز دوم را بر اوّلی مقدّم داشته، مثلاً نماز عشا را پیش از مغرب خوانده، صحیح است؟
وقت نماز صبح و مغرب و اعتماد به اذان رسانه‌ ها وقت نماز

وقت نماز صبح و مغرب و اعتماد به اذان رسانه‌ ها

وقت نمازهای صبح و مغرب در زمان کنونی -که در شهرها نه سپیدی صبح دیده می‌شود و نه سرخی مغرب-؛ چگونه باید محاسبه گردد و چه وقت می‌توانیم نماز بخوانیم؟ آیا می‌توان به اذان رسانه‌ها اعتماد کرد در حالی که اطمینان...
پایان وقت نماز عشا وقت نماز

پایان وقت نماز عشا

برای خواندن نماز مغرب و عشا تا چه ساعتی مهلت داریم؟
بیدار کردن کودک نابالغ برای نماز صبح وقت نماز

بیدار کردن کودک نابالغ برای نماز صبح

آیا جایز است کودک نابالغ را برای این‌که به نماز خواندن عادت کند، هر روز بین‌الطلوعین بیدار کنیم تا نماز صبح بخواند؟ آیا فقط برای ولیّ او جایز است یا برای غیر ولیّ هم جایز است؟
بیدار کردن اعضای خانواده برای نماز صبح وقت نماز

بیدار کردن اعضای خانواده برای نماز صبح

بیدار نمودن افراد خانواده برای نماز صبح با چه کیفیتی مجاز است؟