0
The current route :
واکسن هایی که باید در دوران بارداری تزریق شوند دوران بارداری

واکسن هایی که باید در دوران بارداری تزریق شوند

واکسن‌هایی که شما طی دوران بارداری دریافت می‌کنید، نه تنها در سلامت شما نقش مهمی دارد، بلکه در سلامت نوزاد شما نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.بهترین تصمیم، انجام واکسیناسیون پیش از بارداری است، اما اگر این...
داروهای بارداری دوران بارداری

داروهای بارداری

مصرف چه داروهایی در بارداری خطرناک است؟ کدام داروها را در بارداری میتوان مصرف کرد؟
واکسن در بارداری دوران بارداری

واکسن در بارداری

تزریق واکسن در بارداری به نظر خطرناک می‌آید اما حقیقت این است که فقط بعضی از انواع واکسیناسیون در بارداری خطرناک است و مجاز نیست اما بعضی واکسن‌ها را حتی در دوران بارداری هم باید تزریق کنید تا سلامت خود...