عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806
لیست مسابقات
مسابقه روزانه -30خرداد

شروع مسابقه: چهارشنبه، 30 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 30 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " دوست داشتن فرزندان " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -29خرداد

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 29 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 29 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " قوانین حاکم بر وصیت " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -28خرداد

شروع مسابقه: دوشنبه، 28 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 28 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله " چرایی غیبت " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -27خرداد

شروع مسابقه: يکشنبه، 27 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 27 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "فاکتورهای قرآنی برای بهبود رابطه کارگزار و ارباب رجوع ؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه -23خرداد

شروع مسابقه: چهارشنبه، 23 خرداد 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 23 خرداد 1397
توضیحات:

برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله "چه زمانی شیطان بر انسان مسلط می‌شود؟ " راسخون مراجعه کنید.

جوایز:

10 نفر برنده دهه (به ازای هر روز 1 نفر ) : هر نفر 1000 حسنه 300 امتیاز معادل 1500 حسنه برای سه نفر بعنوان برنده برتر ( ویژه تمامی کسانی که در هر دهه پاسخ صحیح داده باشند. )قرعه کشی این دهه بین پاسخ های صحیح ( 23 خرداد الی 1تیرماه 97 ) می باشد.

شرکت در مسابقه