0
چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم

چگونه با آقای آذرنژاد آشنا شدیم

علی مهر داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
Saturday, August 15, 2020
یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟

یک لیوان سفالی چطور آتشفشان خوش حالی شما را روشن می‌کند؟

برای خوش حال شدن و خوش حال کردن آدم‌ها لازم نیست به اتفاق‌های بزرگ چنگ بزنیم. گاه می‌توانیم با یاد کردنشان و دادن هدیه‌های کوچک، مهر محبّت و...
Saturday, August 15, 2020
هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه

هیچ جای دنیا اتاق خودم نمی‌شه

فهیمه احمدی داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
Saturday, August 15, 2020
درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد

درست مثل وقتی که نیوتون ضربه مغزی شد

جهان از آن کسانی ا‌ست که می‌خوانند. وقتی کتاب می‌خوانیم آن‌قدر حالم خوب می‌شود که بدی‌ها کنار می‌روند و جای شان پر می‌شود از حس‌ها و فکرهای خوب....
Saturday, August 15, 2020
مامان سوری

مامان سوری

داستان جذاب زیر را فهیمه احمدی برای شما نوجوانان مهربان نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
Friday, August 14, 2020
خوش به حال پنجره‌ها

خوش به حال پنجره‌ها

سیده‌افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
Friday, August 14, 2020
تعطیلات تخم‌مرغی

تعطیلات تخم‌مرغی

در این بخش داستان زیبای زیر را که مرضیه پژوهان‌فر برای شما نوجوان عزیز نوشته است را با هم می خوانیم.
Friday, August 14, 2020
در دل ذره‌های کوچک

در دل ذره‌های کوچک

جزئی‌بینی، نوعی زیبابینی است. کمک می‌کند تا زیبایی‌های بیش‌تری را ببینیم، دل خوشی‌های متنوّعی پیدا کنیم و حواسمان به تغییرها و تحوّل‌ها باشد....
Friday, August 14, 2020
فرنی مخصوص

فرنی مخصوص

مهرداد صدقی داستان جذاب زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خوانیم.
Friday, August 14, 2020
دور دنیا در 365 روز

دور دنیا در 365 روز

سیده افروز ارزه‌گر داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز به رشته تحریر درآورده است. با هم آن را می خونیم.
Thursday, August 13, 2020
سازندگی و برازندگی

سازندگی و برازندگی

داستان زیبای زیر را مهرداد صدقی برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
Thursday, August 13, 2020
به روزهایی که تویش نبودی، لبخند بزن

به روزهایی که تویش نبودی، لبخند بزن

داستان زیبای زیر را سیده افروز ارزه‌گر برای شما نوجوانان عزیز نگاشته است. آن را با هم می خوانیم.
Monday, July 6, 2020
تولدت مبارک

تولدت مبارک

فهیمه احمدی داستان زیبای زیر را برای شما نوجوانان عزیز نوشته است. با هم آن را می خوانیم.
Monday, June 22, 2020
دنیای برگ‌آلود گلدان

دنیای برگ‌آلود گلدان

فکر می‌کنم گلدان یک دنیاست و مردمش خیلی احساس خوش‌بختی می‌کنند. مردمی که اگر خشک شوند، تبدیل به خاک مردم بعدی می‌شوند. مردمی که مراقبت می‌بینند...
Sunday, June 21, 2020
پرستار مامان

پرستار مامان

نویسنده داستان زیبای زیر فاطمه نفری است. یا هم آن را می خوانیم.
Sunday, June 21, 2020
مادربزرگی با خنده های نمکی

مادربزرگی با خنده های نمکی

گاهی اوقات خوشبختی داشتن مادربزرگ و پدربزرگ هایی است که مثل مربّای هویج شیرین و دوست داشتنی هستند.
Sunday, June 21, 2020
رضایت‌ نامه

رضایت‌ نامه

داستان زیبای زیر نوشته نیلوفر نیک‌بنیاد است. آن را با هم می خوانیم.
Sunday, June 21, 2020
پسری که می‌خواست رونالدو باشد

پسری که می‌خواست رونالدو باشد

نویسنده داستان زیبای زیر فاطمه دولتی است. بهتر است که قدر داشته ها و نعمت هایی که خداوند به ما داده است را بدانیم و بابت آن ها شکرگزار باشیم.
Sunday, June 21, 2020
بخوان به نام پروردگارت

بخوان به نام پروردگارت

روزی که آسمان پُر از فرشته شد و زمین پیراهن ایمان و امید بر تن کرد. محمّد(ص) داشت دعا‌ می‌خواند که فرشته‌‌ی بزرگ خدا جبرئیل پا به غار حرا گذاشت....
Saturday, June 20, 2020
شلوار سورمه‌ای‌ من کو؟!

شلوار سورمه‌ای‌ من کو؟!

وجود مادر چقدر به زندگی‌ هایمان آرامش و خوش‌بختی می بخشد. قدر این فرشته های مهربان را بدانیم و با احترام با آن ها رفتار کنیم.
Saturday, June 20, 2020