0
The current route :
منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

کارکرد وحدت، اتحاد، انسجام و تفاهم اجتماعی و سیاسی، از نظر امام خمینی رحمه الله بی نظیر و منحصر به فرد است. وحدت، رمزی است که امام آن را گشود...
0 days and 41 Hours Ago
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی...
Sunday, February 21, 2021
نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی...
Wednesday, February 17, 2021
دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله)

دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله)

در این مقاله، جای برای پرداختن به احکام دارالکفر و دارالاسلام، و قواعد برای تعامل و ارتباط با آنها و یا طرح جزئیات نیست. از این رو، اختصار به...
Tuesday, February 9, 2021
بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری...
Monday, February 8, 2021
جیمز روچیلد و سلطنت لویی فیلیپ

جیمز روچیلد و سلطنت لویی فیلیپ

در زمان وقوع انقلاب ژوئیه 1830، مردم فرانسه به اشتباه این ماجرا را ضربه ای بر روچیلدها تلقی می کردند که به دلیل پیوند با بوربن ها و نقش شان در...
Sunday, February 7, 2021
مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ...
Saturday, February 6, 2021
امنیت قضایی در نظریه حکومتی امام خمینی(رحمه الله)

امنیت قضایی در نظریه حکومتی امام خمینی(رحمه الله)

برقراری امنیت قضایی پس از هر منازعه یا انقلاب، با چالش ها و ملاحظات ویژه ای روبروست تا جائی که برای برقراری امنیت قضایی در کشوری مانند ایران...
Friday, February 5, 2021
مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

ماهیت و رسالت انقلاب اسلامی نیز فارغ از مباحث آخرت گرایی نبوده است، از اینرو مدیران و برنامه سازان این نظام اسلامی تمام تلاش خود را به این مهم...
Thursday, February 4, 2021
ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)

ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)

آنچه در این مقاله مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت، امنیت به مفهوم عام و به طور خاص در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)، چه ابعاد و جنبه...
Thursday, February 4, 2021
مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد...
Wednesday, February 3, 2021
درنگی در ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی(ره)

درنگی در ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی(ره)

یکی از خصوصیات برجسته ای که امام خمینی(ره) را از سایر افراد متمایز می کرد را می توان این چنین بیان کرد که ایشان پیش از آنکه به دنبال قیام و انقلاب...
Wednesday, February 3, 2021
مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی (رحمه الله)

مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی (رحمه الله)

مرجع امنیت شامل بازیگران یا چیزهایی می شود که تهدیدات وجودی متوجه آنهاست و با تهدید بقا به لحاظ موجودیتشان روبرو هستند. سازوکار ایجابی نیز مرجع...
Tuesday, February 2, 2021
فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)

فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)

در تمامی مباحث، اعم از عرفانی، فلسفی، اخلاقی، کلامی و فقهی، مباحث امنیتی است. بر همین اساس است که گستره مباحث امنیتی در آثار امام خمینی رحمه...
Monday, February 1, 2021
مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فضیلت محوری در جوامع بسیار کهن بشری به حدی جدی بوده است که نه تنها مردان با فضیلت به قدرت می رسیدند، بلکه در مواردی زنان بافضیلت نیز فرمانروا...
Sunday, January 31, 2021
امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

در این نوشتار تلاش شد با استفاده از آثار امام خمینی(رحمه الله)، سه بعد «سیاسی، اجتماعی، و انسان شناسی» در اندیشه ایشان بررسی شود و تبعات آنها...
Sunday, January 31, 2021
مقاومت و مسئله دخالت در امور داخلی کشورها

مقاومت و مسئله دخالت در امور داخلی کشورها

کارستانی که امیر دلاور لشکر اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی کرد به یقین تمام کشورهای منطقه و فرا منطقه را مدیون خود نمود؛ او توانست جلوی تشکیل...
Saturday, January 2, 2021
ترور سردار سلیمانی از روی حقد و کینه بود

ترور سردار سلیمانی از روی حقد و کینه بود

آمریکایی ها این اقدام را از روی حقد و کینه انجام دادند دلیل هم این است که ترور سردار سلیمانی می توانست به شکل حمله تهاجمی یک نفر به سردار سلیمانی...
Friday, January 1, 2021
اصول کار جهادی در سلوک سردار سلیمانی

اصول کار جهادی در سلوک سردار سلیمانی

زندگی حاج قاسم سلیمانی را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار داد. صفحه های زرین زندگی این سردار قلبها درس ها و پیامهای ماندگاری...
Thursday, December 31, 2020
درس ها و پیام های شهادت سردار قاسم سلیمانی

درس ها و پیام های شهادت سردار قاسم سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی این سرباز وفا دار ولایت و پرورش یافته مکتب امام خمینی(ره)، در زمان حیاتش در میدان عمل و اخلاص در مسیر گفتمان سازی آرمان مقدس...
Tuesday, December 29, 2020