0
ايدئولوژي و انقلاب

ايدئولوژي و انقلاب

مفهوم ايدئولوژي هم در دنياي آکادميک و هم در مباحث سياسي در سطح دنيا و بويژه در ايران بحثي مجادله برانگيز است. از ايدئولوژي تعابير مختلفي وجود...
Monday, May 18, 2015
جريان عمل انقلابي در انقلاب اسلامي ايران

جريان عمل انقلابي در انقلاب اسلامي ايران

در اين مقاله ابتدا به عنوان مقدمه، مروري اجمالي بر برخي از نظريه ها و تئوريهاي انقلاب شده است و سپس در بخش اصلي مقاله، «جريان عمل انقلابي» بر...
Monday, May 18, 2015
فرآيند گرايش به انقلاب اسلامي (2)

فرآيند گرايش به انقلاب اسلامي (2)

دوران تبعيد فرصتي براي امام فراهم آورد تا از رهگذر آن، با تأمل در احوال مسلمانان و انديشه درباره ي علل ضعف فزاينده و فساد و انحطاط حاکم بر جوامع...
Monday, May 18, 2015
فرآيند گرايش به انقلاب اسلامي (1)

فرآيند گرايش به انقلاب اسلامي (1)

ترديد نيست که انديشه ي سياسي شيعه در عهده غيبت در راه تدوين پايه هاي نظري يک حکومت ديني يا طراحي يک انقلاب سياسي با دشواريهاي عملي و کاستي هاي...
Monday, May 18, 2015
طبقات اجتماعي، قبل و بعد از انقلاب اسلامي

طبقات اجتماعي، قبل و بعد از انقلاب اسلامي

جامعه ايران در صد سال اخير يعني تقريباً از اوايل قرن نوزدهم، تاکنون تغييرات عميقي به خود ديده و ساختار طبقاتي آن بشدت دگرگون شده است. بويژه در...
Thursday, May 14, 2015
نوسازي اقتصادي و انقلاب اسلامي

نوسازي اقتصادي و انقلاب اسلامي

تبديل نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي ايران حادثه اي بسيار مهم در تاريخ سياسي معاصر ايران محسوب مي شود. اين سؤال که چرا چنين حادثه اي در عصر پهلوي...
Thursday, May 14, 2015
انقلاب اسلامي و گستردگي دولت در ايران

انقلاب اسلامي و گستردگي دولت در ايران

به عقيده نگارنده پرداختن به بحث نتايج و پيامدهاي انقلاب اسلامي از ضروريات است مسلماً گذشت زمان به نحو جامع تري پيامدهاي انقلاب اسلامي را شفاف...
Thursday, May 14, 2015
انقلاب اسلامي و مسأله ي مدرنيزه کردن سنت

انقلاب اسلامي و مسأله ي مدرنيزه کردن سنت

امام خميني (رحمه الله) در حالي به دفاع از سنت برخاست که متفکران و انديشمندان شوروي سنتها و گذشته ها را يکسره مطرود اعلام کردند. لذا براي شهروندان...
Thursday, May 14, 2015
سير تحول انقلاب در سالهاي پس از پيروزي

سير تحول انقلاب در سالهاي پس از پيروزي

نويسنده اين مقاله به تأثيرات انقلاب اسلامي در جوامع اسلامي اشاره مي کند و در عين حال نگرانيهاي خود را از تحولات سياسي ايران در سالهاي اخير مطرح...
Thursday, May 14, 2015
روحانيت، انقلاب و چالشها

روحانيت، انقلاب و چالشها

هدف از بحث حاضر اين است که از ديدگاه حضرت امام و با بررسي و تحليل سخنان ايشان، گرايشات مختلف و اصناف گوناگون موجود در ميان روحانيون ايران نسبت...
Thursday, May 14, 2015
انقلاب اسلامي و چالش آزادي و دين ورزي

انقلاب اسلامي و چالش آزادي و دين ورزي

اين مقاله درصدد بررسي برخي تأملات در باب « آزادي وجدان » است. آزادي وجدان، بيش از هر چيز با مقوله ي « دين » در ارتباط است و طبعاً يکي از موضوعاتي...
Thursday, May 14, 2015
ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (3)

ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (3)

اين گروه مدلهاي تحولات سازماني ماحصل علاقه روزافزون به « نهاد گرايي جديدي ( New Institafionlism) است که در حوزه علوم سياسي و تا حدي نيز در ديگر...
Thursday, May 14, 2015
ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (1)

ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (1)

سؤالات اساسي اين مقاله به شرح زير است: رابطه بين ديوان سالاري و انقلاب چگونه است؟ آيا ممکن است با پيروزي انقلاب ديوان سالاري را از ميان برداشت؟...
Thursday, May 14, 2015
ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (2)

ديوان سالاري و انقلاب: مورد ايران اسلامي (2)

ويژگي اين دوره که از اواسط انقلاب آغاز شد هرج و مرج، بحران، مبارزه مسلحانه عليه حکومت، جنگ تحميلي عراق و فعاليتهاي تروريستي مي باشد؛ اين دوره...
Thursday, May 14, 2015
مهمترين چالشهاي پيش روي انقلاب اسلامي ايران در دهه ي سوم (2)

مهمترين چالشهاي پيش روي انقلاب اسلامي ايران در دهه ي سوم (2)

رشد جمعيت روشنفکري، يکي ديگر از اجزا و عناصر تئوري تحولات ساختاري است. بر اساس اين نظريه يکي از پيامدها و نتايج مهم نوسازي و توسعه، رشد جمعيت...
Thursday, May 14, 2015
انقلاب اسلامي در ايران از نگاه نويسنده غربي

انقلاب اسلامي در ايران از نگاه نويسنده غربي

[ در اواخر دهه 1970 ] محافل سياسي جديد بيش از پيش رويه اي ايدئولوژيک در پيش گرفته بودند. در واقع از نظر بيشتر احزاب و گروه هاي اسلامي، گفتمان...
Thursday, March 26, 2015
عناصر شکل‌دهنده‌ انقلاب اسلامی

عناصر شکل‌دهنده‌ انقلاب اسلامی

در قسمت چهارم این نوشته، علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری را بررسی کردیم. در آخرین قسمت، عوامل و عناصر دیگری را در...
Wednesday, February 11, 2015
چه عواملی انقلاب اسلامی را شکل داد؟

چه عواملی انقلاب اسلامی را شکل داد؟

پیروزی انقلاب اسلامی یک پدیده‌ی بزرگ در تاریخ معاصر ایران است و مانند هر پدیده‌ای، علت‌هایی در پیدایش آن مؤثر بوده‌اند. علت‌هایی که به عناصر...
Wednesday, February 11, 2015
اصول و مبانی انقلاب اسلامی

اصول و مبانی انقلاب اسلامی

اصول انقلاب، جهت‌گیری‌های فکری، شاخص‌های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب را مشخص می‌کند. این اصول سلیقه‏اى نیست و از اسلام، قانون اساسى، رهنمودها...
Wednesday, February 11, 2015
انقلاب اسلامی بر چه ارکانی استوار است؟

انقلاب اسلامی بر چه ارکانی استوار است؟

نویسندگان بسیاری تاکنون در داخل و خارج از کشور در رابطه با ارکان انقلاب اسلامی قلم‌فرسایی کرده و مجموعه‌ای گسترده از نوشته‌ها درباره‌ی انقلاب...
Wednesday, February 11, 2015