0
دولت های شیعی حاکم بر ایران

دولت های شیعی حاکم بر ایران

ایرانیان در زمان خلیفه دوم، اسلام را رسماً پذیرفتند، از آن‌جا که ایرانیان استعداد پذیرش آموزه‌های شیعی را داشتند، مذهب تشیع به تدریج گسترش یافت.
Thursday, October 3, 2019
جایگاه ایران از نظر معصومین(ع)

جایگاه ایران از نظر معصومین(ع)

ایران دارای دو پیشینه تاریخی است، پیشینه اول مربوط به دوران سخت و تاریک حکومت دو هزارو انصد ساله پادشاهان ظالم و مستبد می‎باشد و پیشینه دوم...
Thursday, October 3, 2019
حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد در یک نگاه

حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد در یک نگاه

حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد که اینک در شمار مهم ترین و معتبرترین حوزه‌های علمیه‌ی شیعی است، مراحل تاریخی مختلفی را پشت سر گذاشته است. در این بخش، روند...
Monday, December 31, 2018
حوزه‌ی علمیه‌ی تهران و تحولات جدید

حوزه‌ی علمیه‌ی تهران و تحولات جدید

به طور کلی از دوره‌ی قاجار بدین سو، تهران مرکز مواجهات ایرانیان با مظاهر تمدن و فرهنگ مغرب زمین و اندیشه‌ها و آرا و مذاهب گوناگون و محل جنبش‌ها...
Saturday, December 29, 2018
مواد درسی در حوزه‌ی علمیه‌ی تهران

مواد درسی در حوزه‌ی علمیه‌ی تهران

در حوزه تهران، تعلیم همه‌ی علوم متداول در سائر حوزه‌ها مانند ادبیات، فقه و اصول، فلسفه و تفسیر قرآن معمول بود و علمای برجسته‌ای در این زمینه‌ها...
Thursday, December 27, 2018
مدارس حوزه‌ی علمیه‌ی تهران

مدارس حوزه‌ی علمیه‌ی تهران

پس از آنکه آقامحمدخان قاجار در سال 1200 تهران را به پایتختی ایران برگزید و پس از توسعه‌ی شهر از زمان فتحعلی شاه (1212-1250) به این سو، مدارس...
Wednesday, December 26, 2018
مدارس علمیه‌ی اصفهان در عصر صفوی و دوران جدید

مدارس علمیه‌ی اصفهان در عصر صفوی و دوران جدید

یکی دیگر از ویژگی‌های حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان علی الخصوص در دوره‌ی صفویه، رونق مدرسه سازی بوده است. بیشتر این مدارس را حاکمان و وابستگان آنها می‌ساخته‌اند....
Monday, December 24, 2018
ویژگی‌های درس و بحث در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان

ویژگی‌های درس و بحث در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان

در حوزه‌ی اصفهان مثل سایر حوزه‌ها محور آموزش‌ها فقه بوده است. تدریس علم فقه در حوزه‌ی اصفهان با اقامت ملاعبدالله تستری در این شهر رواج یافت و...
Sunday, December 23, 2018
علمای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان

علمای حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان

برخی آغاز فعالیت‌های علمی شیعیان در اصفهان را اواخر قرن چهارم می‌دانند که علاءالدین کاکویه مدرسه‌ای با نام مدرسه‌ی علائی برای ابن سینا تأسیس...
Saturday, December 22, 2018
زنان واقفه‌ی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

زنان واقفه‌ی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

یکی از سنت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی جامعه ایرانی سنت وقف است که با اهداف گوناگون و توسط اشخاص مختلف برای اماکن مقدس و یا کارهای عام‌المنفعه صورت...
Thursday, October 4, 2018
اوضاع سیاسی ایران در دوره تیموریان

اوضاع سیاسی ایران در دوره تیموریان

عصر مغول در ایران با حمله چنگیزخان در سال 616 آغاز شد و دوران اقتدار آنان در سال 736 با مرگ ابوسعید بهادر‏خان به پایان رسید.
Thursday, August 16, 2018
اوضاع دینی ایران در دوره تیموریان

اوضاع دینی ایران در دوره تیموریان

حکومت تیموریان با توجه به قوانین اسلامی اداره می‌شد که تسامح و تساهل دینی در آن وجود نداشت و مذاهب دیگر دراین دوره کم‌کم اهمیت خود را ازدست دادند.
Thursday, August 16, 2018
‌‌‌‌‌اوضاع سیاسی ایران در دوره ایلخانان

‌‌‌‌‌اوضاع سیاسی ایران در دوره ایلخانان

بعد از حکومت و فرمانروایی مغولان بر ایران، هلاکو (اولین امیر ایلخانی) توانست با فتوحات سراسری خود (فتح ایران و بغداد) حکومت مستقل ایلخانان را...
Tuesday, August 14, 2018
اوضاع دینی ایران در دوره ایلخانان

اوضاع دینی ایران در دوره ایلخانان

مغولان بعد از فتح ایران، قصد داشتند شمنی‌پرستی (جادوگری، احضار روح، پرستش خورشید و ماه و ...) را گسترش دهند، اما با گذشت زمان، هر یک از سلاطین...
Tuesday, August 14, 2018
اوضاع دینی ایران در دوره مغولان

اوضاع دینی ایران در دوره مغولان

هنگامی که مغولان به سرزمین‌های پهناور دست یافتند، پیرو عقیده شمنی بودند که دین آنان، از اجرای مناسک مخصوص، مثل جادوگری و احضار ارواح تشکیل می‌شد،
Monday, August 13, 2018
اوضاع سیاسی ایران در دوره مغولان

اوضاع سیاسی ایران در دوره مغولان

مغولان در اوایل قرن هفتم هجری از سرزمین مشرق طلوع کردند و در مدت بیش از سی سال، سواحل دریای چین تا حدود شام و مصر و هم‌چنین سرزمین‌های دشت قپچاق...
Monday, August 13, 2018
نقش اقتصادی زنان در عصر صفوی

نقش اقتصادی زنان در عصر صفوی

ساختار جامعه‌ی ایران از گذشته تا حال به سه گروه شهری، روستایی و عشیره‌ای تقسیم می‌شود و این سه نوع زندگی اجتماعی با ویژگی‌های متفاوت در نهاد...
Wednesday, June 20, 2018
القاب و عناوین زنان از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری

القاب و عناوین زنان از قرن هفتم تا سیزدهم هجری قمری

علم تاریخ موضوع عملی است که مطالعات شاخه‌های گوناگون آن، ما را در شناخت گوشه‌های تاریک تاریخ یاری می‌رساند. بررسی القاب و عناوین یکی از این شاخه...
Wednesday, June 20, 2018
زن ایرانی در نگاه سفرنامه‌های خارجی دوره صفوی

زن ایرانی در نگاه سفرنامه‌های خارجی دوره صفوی

در قرن نهم میلادی با تلاش‌های اسماعیل از نوادگان صوفی برجسته اردبیلی - شیخ صفی‌الدین - دولتی بنیان نهاده شد که در کمتر از یک قرن توانست صاحب...
Wednesday, June 20, 2018
نقش زنان صفوی در مشروعیت‌پذیری دولت‌های ایرانی پس از صفویه

نقش زنان صفوی در مشروعیت‌پذیری دولت‌های ایرانی پس از صفویه

بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بدون درنظرگرفتن موقعیت و جایگاه زنان، تحقیقی ناقص است. نقش زنان در مشروعیت‌‌پذیری دولت‌ها، توازن سیاسی، آمد...
Tuesday, June 19, 2018