0
حارثی پدر شیخ بهایی معروف و شیخ الاسلام قزوین

حارثی پدر شیخ بهایی معروف و شیخ الاسلام قزوین

عزالدین حسین (جبل عامل 918- بحرین 984 ق) فرزند عبدالصمد جبعی عاملی از نوادگان حارث بن اعور همدانی از یاران امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) و از...
Thursday, May 10, 2018
احوال و آثار و افکار شیخ بهایی

احوال و آثار و افکار شیخ بهایی

بهاءالدین محمدبن عزّالدین حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی جبعی یا جباعی، معروف به شیخ بهایی. نیاکانش در ناحیه‌ی جبل عامل و در قریه‌ای به نام جبع...
Wednesday, January 11, 2017
نگاهي به حكمت ايماني شيخ بهايي

نگاهي به حكمت ايماني شيخ بهايي

بسيار معروف و مشهور است كه شيخ بهايي مخالف اين فلسفه ي بحثي و حكمت درسي بوده و آن را حكمت يوناني تلقي كرده و خود قائل به حكمت ايماني در برابر...
Thursday, August 21, 2014
تأثير شيخ بهايي در شخصيت ملاصدرا

تأثير شيخ بهايي در شخصيت ملاصدرا

يكي از كارهاي تحقيقي كه درباره ي شخصيت روحي، فكري و فلسفي ملاصدرا بايد صورت پذيرد و كمتر به آن توجه شده است، نوع و شكل تأثيرگذاري هر يك از دو...
Thursday, August 21, 2014
شيخ بهايي و معماري اصفهان

شيخ بهايي و معماري اصفهان

آنچه در مسجد عباسي، شيخ لطف الله، ‌مدرسه چهارباغ كاخ عالي قاپو، چهل ستون و بازار بزرگ اصفهان با ده ها اثري كه در خود نهفته دارد، به نمايش درآمده...
Thursday, August 21, 2014
بررسی عملکرد شیخ بهایی در دوره صفوی

بررسی عملکرد شیخ بهایی در دوره صفوی

در دوره صفویه و شرایط به وجود آمده ناشی از رسمی شدن مذهب شیعه در سراسر قلمرو ایران، اختلافات مذهبی و اذیت و آزار دولت عثمانی باعث مهاجرت برخی...
Thursday, July 24, 2014
عرفان از دیدگاه شیخ بهایی با تأکید بر مثنوی نان و حلوا

عرفان از دیدگاه شیخ بهایی با تأکید بر مثنوی نان و حلوا

بهاءالدین محمد بن شیخ عزالدین حسین عاملی از علما و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام به شمار می رود که تقریبا در تمامی علوم صاحب تألیف و نظر می باشد....
Friday, June 6, 2014
آشنایی با پدر زن شیخ بهایی

آشنایی با پدر زن شیخ بهایی

شیخ زین الدین علی بن احمد بن محمد بن هلال کرکی عاملی ـ که به نام جدش شهرت یافته و با عنوان «علی بن هلال کرکی» از او نام برده می شود ـ از عالمان...
Sunday, January 19, 2014
شعر شیخ بهایی (ره)

شعر شیخ بهایی (ره)

اگر سعدی می گفت: «همه قبیله ی من عالمان دین بودند ... مرا معلم عشق تو شاعری آموخت»، شیخ بهاءالدین عامِلی را شاعری چیزی نبود که در میراث پدران...
Wednesday, January 15, 2014
میراث شیخ بهایی (ره)

میراث شیخ بهایی (ره)

شخصیت علمی شیخ بهائی، چونان سیمای معنوی و روحانی وی، بس بدیع و دلرُباست. شیخ بهائی «در تمام علوم رسمی زمان خود دست داشت و در شماری از آنها منحصر...
Wednesday, January 15, 2014
شیخ بهایی و تصوف

شیخ بهایی و تصوف

میرزا محمد طاهر نصرآبادی، تذکره نگار معروف عصر صفوی، درباره ی شیخ بهائی گفته است: «در تزکیه ی نَفس و تصفیه ی باطن عَدیل نداشت». (1)
Wednesday, January 15, 2014
شیخ بهایی و فلسفه

شیخ بهایی و فلسفه

از همان زمانی که فلسفه ی یونانی، عمدتاً از راه ترجمه، به جهان إسلام راه یافت و تنه ی أصلی فلسفه ی مسلمانان را تشکیل داد، گفتگوها درباره ی روائی...
Wednesday, January 15, 2014
مسلک شیخ بهایی (ره)

مسلک شیخ بهایی (ره)

پس از شیخ بهائی درباره ی او و مشرب و مرامش، سخنان ضد و نقیض بسیار گفته شده و - مانند دیگر مردان بزرگ - هاله ای از مُدَّعیات غریب و گزافه گوئی...
Wednesday, January 15, 2014
بازماندگان شیخ بهایی (ره)

بازماندگان شیخ بهایی (ره)

پیش از این دیدیم که شیخ علی مِنشار، عالِم فاضل جَبل عاملی که شیخ الإسلام اصفهان بود، زمینه ساز پایگاه یافتن پدر شیخ بهائی در دستگاه صفویان شد.
Wednesday, January 15, 2014
تاریخ وفات شیخ بهایی (ره)

تاریخ وفات شیخ بهایی (ره)

سنت إلهی در باب این سَره مَرد نادره کار نیز جاری شد و به تعبیر «مرسوم» و - در این مقام - «دُرُست» برخی پیشینیان، جهانی از او یتیم مانْد.
Tuesday, January 14, 2014
خوی علمی شیخ بهایی (ره)

خوی علمی شیخ بهایی (ره)

کلیک کاشانی (ف‍ـ: 1061 ه‍. ق.) در بیتی معروف و حکیمانه اندرز می داد که «طَبعی به هم رسان که بسازی به عالَمی ... یا همتی که از سر عالَم توان گذشت».
Tuesday, January 14, 2014
شیخ بهایی، شیخ الاسلامی زهد پیشه

شیخ بهایی، شیخ الاسلامی زهد پیشه

آن آزادی و بی تَعَلُّقی که در عالَم عرفان و «رندی» و «قَلَندری» و خاک نشینی موج می زد، هم با طبع بلند و دل دریاوش بهاءالدین محمد ملائمت داشت،...
Tuesday, January 14, 2014
شیخ بهایی در مسند شیخ الاسلامی

شیخ بهایی در مسند شیخ الاسلامی

احتمالاً نخستین منصب رسمی و حکومتی شیخ بهائی، شیخ الإسلامی هرات بود که از سوی شاه طهماسب صفوی بدو تفویض گردید. (1) دانستیم که پدر شیخ بهائی،...
Tuesday, January 14, 2014
شیخ بهایی در زیّ طلبگی

شیخ بهایی در زیّ طلبگی

بهاءالدین محمد در خانواده ای فرهنگی و دینی و علمی پا به عرصه ی وجود نهاد و زیر سایه ی پدری دانشور به سر بُرد که از بزرگترین عالمان شیعی زمان...
Tuesday, January 14, 2014
شیخ بهایی، از بَعلَبَک تا اصفهان

شیخ بهایی، از بَعلَبَک تا اصفهان

اگر بخواهیم نام و تبار شیخ بهائی را به شیوه ی تذکره نویسان و سرگذشت نگاران قدیم بیاوریم، بناگُزیر باید گفت:
Tuesday, January 14, 2014